aftasten

aftasten
{{aftasten}}{{/term}}
[tastend onderzoeken] feelsense
[fouilleren] search
[figuurlijk] feel/sound out
[techniek, technologie] scan 〈bijvoorbeeld met laserstraal〉; track, trace 〈van pick-upnaald〉
voorbeelden:
1   een oppervlak aftasten explore a surface with one's hands
3   aftastend onderzoek exploratory research

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”